0889283868
ngoc.hoanggiangagri@gmail.com
Số 04 Lê Lai, Lô 90 TT Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng

Tin tức

[HỢP TÁC KHOA HỌC] Ứng dụng chế phẩm sinh học Anisaf SH-01 trong phòng ngừa Bọ xít muỗi trên cây chè

Hiểu được vấn đề của bà con, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp các tỉnh Miền núi phía Bắc triển khai đề tài thử nghiệm: canh tác chè hữu cơ, ứng dụng chế phẩm sinh học Anisaf - SH01 trong quản lý sâu, bệnh hại

Tham gia đề tài có sự đóng góp của:

Ông: Lê Mai Nhất - Viện Bảo Vệ Thực Vật

Ông: NV. Hoàng - Chủ nhiệm đề tài - Viện KHKT Nông lâm nghiệp các tỉnh Miền núi phía Bắc

Bà: Trần Thị Ngọc Mai - CT TNHH Hoàng Giang Agritech - Đơn vị chuyển giao KHCN - Chế phẩm Sinh học Anisaf 

Cùng nhiều cán bộ, chuyên viên, nhân viên của các bên, tham gia khảo sát, thử nghiệm, đánh giá và ghi chép nhật ký. đảm bảo có sự minh bạch, công tâm hướng chung một mục tiêu hoàn thiện đề tài nhanh chóng, để có biện pháp giúp bà con quản lý vùng trồng chè, tăng năng suất, tăng chất lượng.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi làm việc